#ORGANISATIE

Zakelijke oplossingen

Administratie vertrekt meestal vanuit een order of een afspraak. Een bestelling moet doorgegeven worden naar de dispatching die ervoor zorgt dat de goederen of diensten geleverd worden.

Na aflevering hoort het om te factureren volgens de afleveringsnota, maar wie volgt op welke bon bij welk order hoort of is de opdracht wel volledig uitgevoerd?

iReto denkt mee en analyseert de bedrijfsprocessen samen met de verantwoordelijken om als resultaat een Business Management Systeem op maat uit te bouwen.

ireto applicaties op maat
#KOSTEN BESPAREN

Sneller en kostenbesparend werken?

Facturen opbouwen is het uitgangspunt. iReto ontwikkelt systemen vanuit het oogpunt van de administratie.

Hoe kunnen wij zo snel mogelijk een overzicht hebben voor orders te genereren tot volmaakte facturen en automatisch openstaande klanten herinneringen versturen.

Krijg een totaal overzicht van zowel datum van versturen of bekijk statistieken op het dashboard van hoeveelheden die per klant werden afgenomen tijdens een welbepaalde periode.

ireto business management systemen
#Full Stack Development

Bedrijfsapplicatie op maat

Na de analyse van alle processen voor het bekomen van een unieke bedrijfsapp wordt de scope besproken en het startsein bepaald.

De Business Management Systemen worden steeds from scratch, dus vanaf nul geprogrammeerd door de Full Stack ontwikkelaars van iReto.

Het grote voordeel is dat er steeds kan bijgebouwd worden op de afgeleverde systemen als er nieuwe ideeën ontstaan of als de organisatie groeit.

# ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Controle behouden van alle bedrijfsprocessen

De oplossing voor het beheer van een organisatie hoeft niet enorm duur te zijn.

Tijdens een (online) kennismaking kunnen wij het probleem bespreken en inzicht krijgen in een organisatie waardoor er kan gebrainstormd worden naar de perfecte oplossing.

ireto zakelijke oplossingen
#Bijsturen

Een overzicht altijd en overal

De unieke bedrijfsapplicaties van iReto zijn web gerelateerd waardoor er overal ter wereld een real time overzicht te bezoeken is zodat de situatie van het management op de voet kan worden opgevolgd en dit vanaf eender welk toestel.

Veelgestelde vragen

Krijg antwoorden op al jouw vragen omtrent het bouwen van een website die scoort in google.

Ja, dit kan.
Indien deze maatregel wettelijk omkaderd is en de verwerking toereikend is, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de nagestreefde doeleinden, kan de overheid vragen om persoonsgegevens door te geven aan de hand van het Passenger Locator Form

Nee, een werkgever heeft in principe geen toegang tot deze gegevens, noch op het moment van aanwerving, noch in het kader van hun arbeidsrelatie. Als de werknemer bv. ziek is, moet de werkgever op de hoogte worden gesteld van de afwezigheid op medische gronden, maar heeft hij geen toegang tot de informatie van de behandelende arts of de adviserend geneesheer. Er zijn enkele uitzonderingen op dit principe, als de gezondheid van de werknemer rechtstreeks van invloed is op de uitvoering van de taken. Zo moet een politieagent of een lijnpiloot bij zijn aanwerving en soms gedurende zijn hele loopbaan medische onderzoeken ondergaan.

De Camerawet laat slechts in enkele gevallen toe dat een verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van mobiele bewakingscamera’s.
De Camerawet definieert vooreerst expliciet wat onder een mobiele bewakingscamera dient te worden verstaan, met name de bewakingscamera die verplaatst wordt tijdens de observatie om vanaf verschillende plaatsen en posities te filmen.
In de niet-besloten plaatsen mogen dergelijke mobiele bewakingscamera’s enkel gebruikt worden met het oog op de automatische nummerplaatherkenning door of in opdracht van de gemeente en dit voor welomlijnde doeleinden:
• voorkomen, vaststellen of opsporen van overlast en/of
• het controleren van de naleving van de gemeentelijke reglementen inzake betalend parkeren (vele gemeenten besteden de controle hierop uit aan private parkeerfirma’s die soms rondrijden met een auto of scooter met een zogenaamde ANPR camera om de nummerplaten te scannen zodat snel kan nagegaan worden of het betrokken voertuig al dan niet betaald heeft voor het parkeren).
Ook in besloten plaatsen kunnen mobiele bewakingscamera’s gebruikt worden:
• Een eerste mogelijkheid betreft deze voor bewakingsagenten in het kader van de wetgeving rond private veiligheid en het gebruik van mobiele bewakingscamera’s in niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen en dan nog op zeer specifieke plaatsen die wegens hun aard onderhevig zijn aan bijzondere veiligheidsrisico’s zoals bijvoorbeeld nucleaire sites, luchthavens, internationale stations of militaire domeinen.
• Een tweede mogelijkheid betreft het gebruik van mobiele bewakingscamera’s op een besloten plaats waar niemand wordt geacht aanwezig te zijn.
• Tenslotte kan een mobiele bewakingscamera ook gebruikt worden door een natuurlijke persoon voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik maar dan enkel in een niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats.

Rechtstreeks contact opnemen ?

C-Mine 12, B-3600 Genk

info@ireto.be

+32 (0) 479 29 89 00

Blijf op de hoogte via het leerplatform.

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Ireto will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.