GDPR

Wie mag mijn rijksregisternummer kopiëren?

Steeds meer private ondernemingen zien het rijksregisternummer als een handig gegeven om iemand te kunnen indentificeren. In de GDPR is het rijksregisternummer niet opgenomen als gevoelige persoonsgegeven maar blijft de verwerking ervan bij wet verboden. Bij de wet van 08/08/1983 tot regeling van een rijksregister van natuurlijke personen, wordt er bepaald onder welke voorwaarden en […]

GDPR

Export en import na de Brexit

Mogelijke gevolgen door de  brexit voor doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk? Er is een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Voorlopig althans verandert er niets. Wat gebeurt er  vanaf 1 januari 2021 De doorgifte van persoonsgegevens mag nog in de eerste 4 maanden van 2021 op dezelfde manier gebeuren als dit nu […]

GDPR

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Wanneer 2 of meer verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen, zijn zij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Zij stellen op transparante wijze hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening vast, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkene en hun respectieve verplichtingen […]

GDPR

Welke grondslagen zijn er voor de verwerking van persoonsgegevens

Er zijn 6 grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens 6 rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen de basis zijn; Je krijgt uitdrukkelijk de toestemming van de persoon waarvan je de gegevens gaat verwerken; Het is een noodzakelijk verband om de persoonsgegevens te verwerken waarvoor ook dataminimalisatie wordt toegepast;  Bij een contractuele overeenkomst, bvb bij […]

GDPR

Hoe een informatiebeveiligingsplan opmaken?

Om een informatiebeveiligingsplan op te maken moet er een document opgemaakt worden waarbij duidelijk wordt welke beschermingsmaatregelen er moeten genomen worden op het gebied van IT die gebruikt wordt in een organisatie. Eens dat er een overzicht is over deze beschermingsmaatregelen betreffende de IT-infrastructuur, beginnen wij stap voor stap met de volgende punten; Identificeer de […]

GDPR

Hoe toestemming vragen ?

Voor de verwerking in het sociaal domein is de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens meestal niet vereist. Als er een grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, hoeft men niet naar de toestemming te vragen. Als uw organisatie de toestemming moet vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, zal de opmaak van het te ondertekenen […]

Blijf op de hoogte via het leerplatform.

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Ireto will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.