GDPR
iso27001

Wat is de ISO 27001-norm?

ISO / IEC 27001 is een wereldwijde norm die is ontworpen om een ​​bedrijfsinformatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS) tot stand te brengen, te onderhouden en continu te verbeteren om bedrijfsgegevens op een holistische manier te beschermen. Het is gezamenlijk ontwikkeld en onderhouden door de International Organization for Standardization (ISO) en de International Electrotechnical Commission (IEC). De eerste versie […]

GDPR
verwerk jij persoonsgegevens?

Proportionaliteitsbeginsel verwerking van persoonsgegevens

Onder artikel 5 van de AVG of GDPR werd opgenomen hoe dat persoonsgegevens moeten verwerkt worden. Verschillende organisaties zoals die van de vastgoedmakelaar verschuilen zich onder het beginsel van toestemming. De definitie van “toestemming” houdt in dat je als betrokkene de toestemming vrijelijk, bewust en zonder dwang moet geven voor de verwerking van persoonsgegevens. De […]

Algemeen GDPR
Explosieve toename hacks en datadiefstal in 2020

Explosieve toename hacks en datadiefstal in 2020

Explosieve toename hacks en datadiefstal in 2020 Het aantal meldingen van hacking dat gericht werd op het stelen van persoonsgegevens kende in 2020 een stijging van 30%. Het betreft meldingen van hacking, phishing of malware. Het blijkt een nieuwe uitdaging te zijn voor hackers om persoonsgegevens te bemachtigen om schade aan personen te berokkenen. Op […]

GDPR Websites & webshops

Wat zijn Cookies?

De GDPR of AVG bepaalt dat het gebruik van cookies enkel toegestaan is als de bezoeker op uw website een duidelijk beeld heeft van volledige informatie en daarvoor de toestemming heeft verleend. Dit voor elk soort cookie afzonderlijk. Enkel door een duidelijke actieve handeling zal onder de GDPR de toestemming expliciet moeten gegeven worden. Hieruit […]

GDPR

Wie mag mijn rijksregisternummer kopiëren?

Steeds meer private ondernemingen zien het rijksregisternummer als een handig gegeven om iemand te kunnen indentificeren. In de GDPR is het rijksregisternummer niet opgenomen als gevoelige persoonsgegeven maar blijft de verwerking ervan bij wet verboden. Bij de wet van 08/08/1983 tot regeling van een rijksregister van natuurlijke personen, wordt er bepaald onder welke voorwaarden en […]

GDPR

Export en import na de Brexit

Mogelijke gevolgen door de  brexit voor doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk? Er is een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Voorlopig althans verandert er niets. Wat gebeurt er  vanaf 1 januari 2021 De doorgifte van persoonsgegevens mag nog in de eerste 4 maanden van 2021 op dezelfde manier gebeuren als dit nu […]

GDPR

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Wanneer 2 of meer verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen, zijn zij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Zij stellen op transparante wijze hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening vast, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkene en hun respectieve verplichtingen […]

GDPR

Welke grondslagen zijn er voor de verwerking van persoonsgegevens

Er zijn 6 grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens 6 rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen de basis zijn; Je krijgt uitdrukkelijk de toestemming van de persoon waarvan je de gegevens gaat verwerken; Het is een noodzakelijk verband om de persoonsgegevens te verwerken waarvoor ook dataminimalisatie wordt toegepast;  Bij een contractuele overeenkomst, bvb bij […]