GDPR

Welke grondslagen zijn er voor de verwerking van persoonsgegevens

Er zijn 6 grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens 6 rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen de basis zijn; Je krijgt uitdrukkelijk de toestemming van de persoon waarvan je de gegevens gaat verwerken; Het is een noodzakelijk verband om de persoonsgegevens te verwerken waarvoor ook dataminimalisatie wordt toegepast;  Bij een contractuele overeenkomst, bvb bij […]

GDPR

Hoe een informatiebeveiligingsplan opmaken?

Om een informatiebeveiligingsplan op te maken moet er een document opgemaakt worden waarbij duidelijk wordt welke beschermingsmaatregelen er moeten genomen worden op het gebied van IT die gebruikt wordt in een organisatie. Eens dat er een overzicht is over deze beschermingsmaatregelen betreffende de IT-infrastructuur, beginnen wij stap voor stap met de volgende punten; Identificeer de […]

GDPR

Hoe toestemming vragen ?

Voor de verwerking in het sociaal domein is de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens meestal niet vereist. Als er een grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, hoeft men niet naar de toestemming te vragen. Als uw organisatie de toestemming moet vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, zal de opmaak van het te ondertekenen […]

GDPR

Welkom bij iReto: “Privacy by Design”

Gegevensbescherming door ontwerp, of Privacy by Design, is de basis voor een optimale bescherming van Persoonsgegevens. Als DPO of Privacy specialisten zorgen wij voor een GDPR-Dossier, een dossier die u online aangeboden wordt want “DATA LEVEN”. Er is wel steeds een verschuiving van personeelsverantwoordelijkheden of er wordt een nieuwe applicatie in gebruik genomen. Dit zijn […]

GDPR

Hyperinflatie en GDPR als melkkoe voor de staatsschuld

Dat de Belgische overheidsschuld fors zal blijven toenemen in 2020 is een vaststaand feit en zeer waarschijnlijk bestaat het risico dat die toename permanent zal zijn. Premies en steunmaatregelen in overvloed, maar de schatkist moet wel gevuld worden. Algemeen bestaat tegenwoordig de brutaliteit van het belasten van een vergezochte interpretatie van de wetgeving die in […]

GDPR

Belgisch bedrijf krijgt boete! Aanstellen dpo

Belgisch bedrijf krijgt boete van € 50.000.- voor het benoemen van een DPO die in het bedrijf een juridische functie heeft op grond van “belangenconflict.” Het leek logisch dat veel bedrijven de rol van de DPO overlieten aan het hoofd van de juridische dienst binnen het bedrijf. Deze motivatie groeide ook omdat deze functie in […]

GDPR

Werkgevers kunnen online GDPR raadplegen.

Werkgevers kunnen online GDPR raadplegen. Werkgevers hebben de plicht om ervoor te zorgen dat de werkomgeving tijdens deze coronacrisis een beveiligde omgeving is. Er zijn verschillende werkgevers die daardoor bvb de temperatuur willen meten van hun werknemers, maar mag dit wel? Verwerking van medische gegevens zijn “bijzondere persoonsgegevens”! Het is aan de werkgever niet toegestaan […]

GDPR

GDPR, wat betekent het voor je KMO?

GDPR ofwel AVG staat staat voor General Data Protection Regulation, oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bedrijven en ook overheidsinstanties moeten zorgen dat ze GDPR in orde zijn. Van uw bedrijf tot de website. Omdat de GDPR impact heeft op zowat iedere kmo, helpt gdprbegeleiding u graag. Is er een wettelijk kader rond gegevensbescherming? Iedere onderneming […]