#DPO ALS CONTACTPERSOON

Een DPO aanstellen of niet?

Bij de verwerking van “gevoelige” gegevens of bijzondere gegevens, en andere partijen verder verwerken of als er contact is met de overheid, is het aangeraden om een externe DPO aan te stellen.

De externe DPO is een neutrale figuur die communiceert met de overheid en die helpt bij het opstellen van een uniek privacy management.

In bepaalde gevallen moet er een beoordeling uitgevoerd worden van het effect van de verwerking op de rechten en vrijheden van betrokkenen. De DPO is de aangewezen persoon om een DPIA uit te voeren.

# De DPO ONTZORGT

Monitoring Online GDPR-Dossier

Het GDPR-dossier is altijd online beschikbaar. Vanaf dag één kan de DPO optreden voor uw organisatie in het geval van problemen en/of enige vragen. Het dossier kent eerst een basis opstelling en wordt systematisch uitgebreid naar de situatie van de organisatie en verbeterd waar nodig.

De gecertificeerde DPO zorgt voor een optimaal informatieveiligheidssysteem zodat bijzondere persoonsgegevens optimaal beveiligd worden.

De werkwijze van iReto is onberispelijk en volgens het motto van “Privacy by Design” wat betekent dat al vanaf het begin van elke verwerking rekening gehouden wordt met alle facetten die de privacy van persoonsgegevens vrijwaren?

ireto GDPR audit ISO27001
# HET BEROEPSGEHEIM

De DPO heeft van rechtswege het beroepsgeheim

De GDPR of  AVG is een complexe juridische materie en vereist een algehele IT-kennis. Buiten dat de DPO de contracten en policy’s onder de loep neemt, een informatiebeveiligingssysteem voorstelt, heeft hij of zij ook de kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsactiviteiten én beschikt de DPO over de nodige communicatieve vaardigheden.

# PRIVACY BY DESIGN

Een Data Protection Officer nodig?

Voor juridisch advies of hulp bij geschillen met een partij of de overheid kan men beroep doen op de DPO’s van iReto.

Win het vertrouwen van uw patiënten, uw klanten of die van de overheid door zorg te dragen voor een perfecte bescherming van persoonsgegevens.

De DPO doet het onderzoek zodat de Privacyverklaring of het Cookiebeleid uitgeschreven wordt volgens de regels van de AVG voor uw organisatie.

# INFORMATIEVEILIGHEID

Communiceren in een veilige omgeving

Wie heeft toegang en waar is de toegang voor dezen beperkt? Wordt het versturen van bijzondere gegevens versleuteld en zijn de applicaties die gebruikt worden beveiligd?

# DPO

De DPO adviseert ook Online

Door het aanstellen van een Data Protection Officer of een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), maakt een organisatie het verschil.

De voordelen zoals het beveiligen van persoonsgegevens, de juiste IT-infrastructuur, de bewustwording van beleidsmakers, personeelsleden en verwerkers + de juridische begeleiding zorgen ervoor dat een organisatie zich beweegt naar de 100% compliancy.

Bouw aan een Privacybeleid voor uw organisatie & vergroot het vertrouwen

Ook overtuigd om een externe DPO aan te stellen?

Veelgestelde vragen

Krijg antwoorden op al jouw vragen omtrent het bouwen van een website die scoort in google.

Ja, dit kan.
Indien deze maatregel wettelijk omkaderd is en de verwerking toereikend is, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de nagestreefde doeleinden, kan de overheid vragen om persoonsgegevens door te geven aan de hand van het Passenger Locator Form

Nee, een werkgever heeft in principe geen toegang tot deze gegevens, noch op het moment van aanwerving, noch in het kader van hun arbeidsrelatie. Als de werknemer bv. ziek is, moet de werkgever op de hoogte worden gesteld van de afwezigheid op medische gronden, maar heeft hij geen toegang tot de informatie van de behandelende arts of de adviserend geneesheer. Er zijn enkele uitzonderingen op dit principe, als de gezondheid van de werknemer rechtstreeks van invloed is op de uitvoering van de taken. Zo moet een politieagent of een lijnpiloot bij zijn aanwerving en soms gedurende zijn hele loopbaan medische onderzoeken ondergaan.

De Camerawet laat slechts in enkele gevallen toe dat een verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van mobiele bewakingscamera’s.
De Camerawet definieert vooreerst expliciet wat onder een mobiele bewakingscamera dient te worden verstaan, met name de bewakingscamera die verplaatst wordt tijdens de observatie om vanaf verschillende plaatsen en posities te filmen.
In de niet-besloten plaatsen mogen dergelijke mobiele bewakingscamera’s enkel gebruikt worden met het oog op de automatische nummerplaatherkenning door of in opdracht van de gemeente en dit voor welomlijnde doeleinden:
• voorkomen, vaststellen of opsporen van overlast en/of
• het controleren van de naleving van de gemeentelijke reglementen inzake betalend parkeren (vele gemeenten besteden de controle hierop uit aan private parkeerfirma’s die soms rondrijden met een auto of scooter met een zogenaamde ANPR camera om de nummerplaten te scannen zodat snel kan nagegaan worden of het betrokken voertuig al dan niet betaald heeft voor het parkeren).
Ook in besloten plaatsen kunnen mobiele bewakingscamera’s gebruikt worden:
• Een eerste mogelijkheid betreft deze voor bewakingsagenten in het kader van de wetgeving rond private veiligheid en het gebruik van mobiele bewakingscamera’s in niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen en dan nog op zeer specifieke plaatsen die wegens hun aard onderhevig zijn aan bijzondere veiligheidsrisico’s zoals bijvoorbeeld nucleaire sites, luchthavens, internationale stations of militaire domeinen.
• Een tweede mogelijkheid betreft het gebruik van mobiele bewakingscamera’s op een besloten plaats waar niemand wordt geacht aanwezig te zijn.
• Tenslotte kan een mobiele bewakingscamera ook gebruikt worden door een natuurlijke persoon voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik maar dan enkel in een niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats.

Rechtstreeks contact opnemen ?

C-Mine 12, B-3600 Genk

info@ireto.be

+32 (0) 479 29 89 00

Blijf op de hoogte via het leerplatform.

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Ireto will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.