#DPO ALS CONTACTPERSOON

Een DPO aanstellen of niet?

Bij de verwerking van “gevoelige” gegevens of bijzondere gegevens is het aangeraden om een DPO als contactpersoon aan te stellen. Je moet ook een externe DPO aanstellen als je werkt met de overheid of als je gegevens verwerkt.

De externe DPO is een neutrale figuur die communiceert met de overheid en die helpt bij het opstellen van een uniek privacy management.

In bepaalde gevallen moet er een beoordeling uitgevoerd worden van het effect van de verwerking op de rechten en vrijheden van betrokkenen. De DPO is de aangewezen persoon om een DPIA uit te voeren.

# De DPO ONTZORGT

Monitoring Online GDPR-Dossier

Het GDPR-dossier is altijd online beschikbaar. Vanaf dag één kan de DPO optreden voor uw organisatie in het geval van problemen en/of enige vragen. Het dossier kent eerst een basis opstelling en wordt systematisch uitgebreid naar de situatie van de organisatie en verbeterd waar nodig.

De gecertificeerde DPO zorgt voor een optimaal informatieveiligheidssysteem zodat bijzondere persoonsgegevens optimaal beveiligd worden.

De werkwijze van iReto is onberispelijk en volgens het motto van “Privacy by Design”. Wat betekent dat al vanaf het begin van elke verwerking rekening gehouden wordt met alle facetten die de privacy van persoonsgegevens vrijwaren?

ireto GDPR audit ISO27001
# HET BEROEPSGEHEIM

De DPO heeft van rechtswege het beroepsgeheim

De GDPR of  AVG is een complexe juridische materie en vereist een algehele IT-kennis. De DPO neemt de contracten en policy’s onder de loep en zorgt voor een informatiebeveiligingssysteem.Verder heeft hij of zij ook de kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsactiviteiten én beschikt de DPO over de nodige communicatieve vaardigheden.

# PRIVACY BY DESIGN

Een Data Protection Officer nodig?

Voor juridisch advies of hulp bij geschillen met een partij of de overheid kan men beroep doen op de DPO’s van iReto.

Win het vertrouwen van uw patiënten, uw klanten of die van de overheid door zorg te dragen voor een perfecte bescherming van persoonsgegevens.

De DPO als contactpersoon doet het onderzoek zodat de Privacyverklaring of het Cookiebeleid uitgeschreven wordt volgens de regels van de AVG voor uw organisatie.

# INFORMATIEVEILIGHEID

Communiceren in een veilige omgeving

Wie heeft toegang en waar is de toegang voor dezen beperkt? Wordt het versturen van bijzondere gegevens versleuteld en zijn de applicaties die gebruikt worden beveiligd?

# DPO

De DPO adviseert ook Online

Door het aanstellen van een Data Protection Officer of een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), maakt een organisatie het verschil.

De voordelen zoals het beveiligen van persoonsgegevens, de juiste IT-infrastructuur, de bewustwording van beleidsmakers, personeelsleden en verwerkers + de juridische begeleiding zorgen ervoor dat een organisatie zich beweegt naar de 100% compliancy.

Bouw aan een Privacybeleid voor uw organisatie & vergroot het vertrouwen

Ook overtuigd om een externe DPO aan te stellen?

Rechtstreeks contact opnemen ?

C-Mine 12, B-3600 Genk

info@ireto.be

+32 (0) 479 29 89 00