Wil jij meer weten over de GDPR ?

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet u vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt (of u dit nu in uw datacenter of in de cloud buiten de EU beheert).

Uw bedrijf in regel met de GDPR wetgeving?

Is uw bedrijf nog niet in regels met de nieuwe GDPR wetgeving? Geen probleem iReto is namelijk gespecialiseerd in de nieuwe GDPR wetgeving.

Er worden vandaag de dag, ook door jouw bedrijf, heel wat persoonsgegevens verzameld. Denk maar aan gegevens die in websiteformulieren worden ingevuld, databanken met klantgegevens, e-maillijsten, ticketingsystemen enzovoort. Om een goede bescherming van deze gegevens te verzekeren, legt Europa verplichtingen op aan bedrijven die gegevens verzamelen en verwerken, en geeft het rechten aan natuurlijke personen die hun persoonsgegevens met deze bedrijven delen. Europese burgers dienen immers de controle te behouden over hoe en aan wie hun gegevens verstrekt worden en waarvoor ze gebruikt worden. De GDPR heeft als doel om één overkoepelende wetgeving over gegevensbescherming te verstrekken die automatisch geldt in alle Europese lidstaten.

De persoonsgegevens die wij na een audit aantreffen in uw interne en externe datastromen (personeelsbestand, IT, marketing en eventuele partners) worden kritisch bekeken. Indien nodig grondig herzien en volgens de nieuwe privacy normen geoptimaliseerd. Verder wordt ook gekeken naar afgesloten contracten (personeel,klanten,leveranciers,onderaannemers) en worden de registers opgesteld voor het bepalen van de grondslag en de toelaatbaarheid voor het verkrijgen,verwerken en bijhouden van deze gegevens.

Bekijk enkele referenties

Wil je meer info over onze websites?