GDPR – Consulent – IReto

GDPR in orde laten maken

Zonder een juiste Privacy verklaring en een goed Cookiebeleid is zelfs de mooiste online creatie waardeloos. iReto begeleidt als erkend DPO uw bedrijf naar 100% compliancy.

Het is onmogelijk om zonder een grondige studie te bepalen of een bedrijf de nodige voorzorgen heeft genomen tegen datalekken.

GDPR

Een onderneming of organisatie is verplicht compliant te zijn in de GDPR of AVG wetgeving. 

Doeleinden van verwerking bepalen, wie de verwerkersverantwoordelijken en de verwerkers zijn en hoe lang persoonsgegevens bewaard worden. Register opstellen, het personeel informeren en dataminimalisatie.
Data bevindt zich online, maar zijn de nodige veiligheden ingebouwd en kunnen derden toegang krijgen op uw WIFI-netwerk? Een IT-Scan helpt uw onderneming inzien waar nog moet aan gesleuteld worden.
Wat dient U te doen bij een datalek en binnen welke periode? Onze gecertificeerde DPO's hebben van rechtswege een beroepsgeheim en helpen bij het opstellen van procedures in de verschillende activiteiten van de onderneming.

Wat is een SSL-certificaat?

De gegevens van je website worden extra beveiligd door het plaatsen van een beveiligde laag tussen een server en een internet browser die dan gebruikt maakt van het https-protocol.

Welke SSL certificaten zijn er?

Er zijn 4 verschillende certificaten beschikbaar die gekoppeld kunnen worden aan je website.Bij een Single domain wordt alleen je hoofdwebsite beveiligd, terwijl er bij de Wildcard SSL ook alle subdomeinen automatisch beveiligd zijn met een SSL verbinding. Bij een Extended Validation wordt er ook de bedrijfsinformatie toegevoegd zodat er extra vertrouwen wordt gecreëerd bij de bezoeker. Als je verschillende domeinnamen wilt beveiligen, kies je best voor een Multi Domain SSL certificaat.

Hoe kan ik mijn domeinnaam verhuizen?

Vraag eenvoudig via een mailbericht de FTP-gegevens bij je huidige provider aan, want deze is verplicht om deze gegevens binnen enkele dagen aan je te bezorgen. Wanneer je huidige web ontwikkelaar je deze gegevens stuurt, kan je deze gegevens aan ons doorgeven waardoor wij de transfert voor je regelen.

Hoe bezoekers laten betalen?

Voor online betalingen werken wij met het Mollie systeem. Wij begeleiden je bij de aanvraag van een Mollie account waardoor je binnen de kortste tijd een groot aanbod hebt van mogelijke betalingssystemen.

Hoe kan ik hoger scoren in Google?

Het wordt steeds moeilijker om je website hoog te laten scoren in Google omdat de online concurrentie dagelijks groeit. Iedere eigenaar van een online website of webshop wil trouwens hetzelfde. Bij iReto wordt er gewerkt met linkbuilding, een systeem dat toelaat om met enkele slagwoorden je Google ranking te optimaliseren.

Wat is een privacyverklaring?

Omdat je gegevens van personen bewaart via het inschrijvingsformulier van je website of webshop, ben je gehouden om je gebruikers hierover te informeren. Daarom moeten er een aantal vaste onderwerpen in de verklaring worden opgenomen. Hierdoor kan uw klant besluiten of er wel of niet kan samengewerkt worden en weet de gebruiker welke gegevens er bewaard worden en wat er mee gedaan wordt. Ook de bewaartermijnen en eventuele verwerkers worden meegegeven.

Uw Bedrijf In Regel Met De GDPR Wetgeving?

IReto Als Gdpr – Consulent

Voor het opstellen van een Privacy verklaring is het aangeraden eerst uw onderneming te laten auditeren door een specialist. iReto biedt samen met GDPRbegeleiding deze dienst aan zodat uw data en die van uw klanten beschermd blijven.

Door deze audit weet de verwerkersverantwoordelijke waar de data zich bevindt en hoe hiermee om te gaan. Slechts na het in kaart brengen van de verschillende bedrijfsprocessen en een grondige IT-audit, kan de weg open gemaakt worden naar compliancy.

GDPR-bewustheid is tot bloei gekomen na de hectische voorbereidingen in de aanloop tot 25 mei. GDPR gaat echter niet over snelle oplossingen en naleving stopt niet nadat de sprankelende nieuwe privacyverklaring is gepubliceerd, een trainingssessie is uitgevoerd en het interne beleid is geschreven.

Hier zijn enkele GDPR overlevingstips

1. SCHENDINGEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS – WORDEN BEREID

2. TRAINING

3. PROCESSORCONTRACTEN

4. BELEID, PROCEDURES, PROCESSEN

5. RECHTHOUDENDE RECHTEN

De persoonsgegevens die wij na een audit aantreffen in uw interne en externe datastromen (personeelsbestand, IT, marketing en eventuele partners) worden kritisch bekeken. Indien nodig grondig herzien en volgens de nieuwe privacy normen geoptimaliseerd. Verder wordt ook gekeken naar afgesloten contracten (personeel,klanten,leveranciers,onderaannemers) en worden de registers opgesteld voor het bepalen van de grondslag en de toelaatbaarheid voor het verkrijgen,verwerken en bijhouden van deze gegevens.

Bekijk enkele referenties

Wil je meer info over onze websites?