Opleiding tot Privacy Officer – 16/17/18 mei 2022

Als erkend dienstverlener kan je bij iReto een opleiding volgen om zelf je GDPR-dossier op te maken en van subsidie genieten via de KMO-Portefeuille.

Via hier kan je de subsidie aanvragen voor de opleiding in GDPR en levert iReto je een vormingsattest af.

De experts in GDPR regelwetgeving en ondernemerschap leren studenten op een snelle en praktische manier de implementatie te handhaven zoals beschreven staat in de AVG of GDPR-regelwetgeving zodat ze direct aan de slag kunnen met het optimaal beschermen van persoonsgegevens. Of dat nu in loondienst is, of als zelfstandig ondernemer.

Sinds 25 mei 2018 is het van wettelijk belang dat de rechten en vrijheden van burgers binnen de Europese Economische ruimte gewaarborgd zijn door organisaties en overheidsinstellingen.

Bij het nemen van de juiste technische & organisatorische maatregelen wordt de kans op identiteitsfraude verkleind, vergroot u de betrouwbaarheid bij zowel klanten als de overheid en beschikt uw onderneming van een optimaal beschermingsniveau tegen datalekken.

 1. De bewustmaking: De regels rond de verwerking van persoonsgegevens.
 2. Register van verwerkingsactiviteiten: welke persoonsgegevens zijn er?
 3. De functionaris voor gegevensbescherming: Wie is de verantwoordelijke?
 4. Communicatie: Privacyverklaring in het licht van de GDPR.
 5. Rechten van betrokkenen: Hoe informeer je klanten en leveranciers?
 6. Verzoek tot toegang: Procedures tot toegang.
 7. Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens.
 8. De Toestemming
 9. Persoonsinformatie van minderjarigen.
 10. Hoe pak je een datalek aan?
 11. Implementatie van gegevensbescherming door ontwerp.
 12. Internationaal verkeer van persoonsgegevens.
 13. Evaluatie van bestaande overeenkomsten.

Prijs: € 4.500.-

Waar: Online via zoom

Opleiding: 3 werkdagen (18 u)

Ma 16/05:  09.00-12.00 & 14.00-17.00 (module 1-5)

Di 17/05: 09.00-12.00 & 14.00-17.00 (module 6-10)

Woe 18/05: 09.00-12.00 & 14.00-17.00 (module 11-13)

Geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Opleiding
Registratienummer DV.O242341
iRETO BV
0452015446

Progamma:

 1. De bewustmaking: De regels rond de verwerking van persoonsgegevens.
 2. Register van verwerkingsactiviteiten: welke persoonsgegevens zijn er?
 3. De functionaris voor gegevensbescherming: Wie is de verantwoordelijke?
 4. Communicatie: Privacyverklaring in het licht van de GDPR.
 5. Rechten van betrokkenen: Hoe informeer je klanten en leveranciers?
 6. Verzoek tot toegang: Procedures tot toegang.
 7. Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens.
 8. De Toestemming
 9. Persoonsinformatie van minderjarigen.
 10. Hoe pak je een datalek aan?
 11. Implementatie van gegevensbescherming door ontwerp.
 12. Internationaal verkeer van persoonsgegevens.
 13. Evaluatie van bestaande overeenkomsten.

Waar en wanneer:

Prijs: € 4.500.-

Opleiding: 3 werkdagen (18 u)

Ma 16/05:  09.00-12.00 & 14.00-17.00 (module 1-5)

Di 17/05: 09.00-12.00 & 14.00-17.00 (module 6-10)

Woe 18/05: 09.00-12.00 & 14.00-17.00 (module 11-13)

Geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Opleiding
Registratienummer DV.O242341
iRETO BV
0452015446

INSCHRIJVINGSFORMULIER GDPR OPLEIDING

iReto heeft de erkende DPO in huis zodat ook uw onderneming en uw medewerkers zich kunnen inschrijven voor deze opleiding.

Onder voornoemde deelnemer neemt kennis genomen te hebben van de 13 stappen, de deelnamekosten en de opleidingsperiode om deel te nemen aan de opleiding Algemene Kennis van de GDPR.

Adres(Vereist)
Toestemming(Vereist)
Toestemming(Vereist)

Danny Baerts als docent voor GDPR bij iReto

Als expert in GDPR regelgeving en ondernemerschap leren wij de studenten op een snelle en praktische manier de implementatie te handhaven zoals beschreven staat in de AVG of GDPR-regelgeving zodat ze direct aan de slag kunnen met het optimaal beschermen van persoonsgegevens. Of dat nu in loondienst is, of als zelfstandig ondernemer.

Sinds 25 mei 2018 is het van wettelijk belang dat de rechten en vrijheden van burgers binnen de Europese Economische ruimte gewaarborgd zijn door organisaties en overheidsinstellingen.

Bij het nemen van de juiste technische & organisatorische maatregelen wordt de kans op identiteitsfraude verkleind, vergroot u de betrouwbaarheid bij zowel klanten als de overheid en beschikt uw onderneming van een optimaal beschermingsniveau tegen datalekken.

Veelgestelde vragen

FAQ

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.

Extra wijzigingen vanaf 1 januari 2020.

Elke Vlaamse KMO krijgt nu een jaarlijks subsidiebedrag dat ze vrij kan gebruiken voor opleiding en advies. Kleine KMO’s (< 50 werknemers) krijgen 30% subsidie met een plafondbedrag van 10.000 EUR per jaar. Middelgrote KMO’s (<250 werknemers) krijgen 20% subsidie met een plafondbedrag van 15.000 EUR. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden :

 1. De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie;
 2. De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest ;
 3. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn)  De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit (nacecode lijst) ;
 4. VZW’s zijn uitgesloten (behalve als dienstverlener).

Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige functioneren van de onderneming, en dat gericht is op de kernprocessen van de onderneming.

De opleiding moet bijdragen tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen. E-learning wordt niet gesubsidieerd.

Het erkenningsnummer van iReto (gecertificeerde opleidingen) is het KMO-Registratienummer; DV.O242341

Na de officiële inschrijving voor de opleiding bij iReto voor het opstellen van je eigen GDPR-dossier kan je de subsidie aanvragen. Dit kan tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Dit houdt ook in dat je ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie moet doorlopen binnen die 14 dagen. Eens de 14 kalenderdagen verlopen zijn kan de aanvraag niet meer worden ingediend.

Als je de factuur voor de opleiding hebt ontvangen, betaal je iReto als dienstverlener via de kmo-portefeuille.

In de vennootschapsbelasting zijn enkel subsidies met betrekking tot investeringen vrijgesteld van belastingen. De steun in het kader van de kmo-portefeuille is bijgevolg niet vrijgesteld.

De kmo-portefeuille of Sodexo maakt geen facturen op. De subsidie kan je aanvragen op basis van je inschrijving voor de opleiding. Een detail van je project kan je afprinten en gebruiken als wettelijk stuk in je boekhouding.