Websites & webshops

Hoe een website toegankelijker maken?

Toegankelijkheid is een factor waarbij je rekening moet houden bij het opzetten van een website. Een toegankelijke website is geoptimaliseerd voor alle mensen. Ook mensen met een verminderd gezichtsvermogen of minder gehoor, leer- of motorische problemen.

In verschillende landen is een toegankelijke website bij wet vereist en loop je kans op boetes. Men moet rekening houden met alle mensen en niemand discrimineren.

Toegankelijke websites presteren ook beter in SEO en krijgen bijgevolg ook meer aandacht van een groter publiek.

Een leesbare website.

Om uw website toegankelijk te maken, gaan we eerst de principes na van web toegankelijkheid en de verschillende componenten die moeten samenwerken om te kunnen scoren. Zie ADA

Bij het bouwen of optimaliseren van een website, moet de inhoud, de afbeeldingen, geluiden en video’s leesbaar en begrijpelijk  geïntegreerd en de navigatiemogelijkheden gemakkelijk kunnen gevonden worden. Door het testen van de functionaliteiten, het aanpassen van code-elementen en het gebruik van ontwerp- en evaluatietools, kan dit bereikt worden.

Webbrowsers, mediaspelers en elk element van de website moeten tenslotte ook compatible zijn voor mensen met een handicap.

Hoe een website toegankelijker maken?

Waarop letten bij een leesbare website die toegankelijk is voor iedereen?

 • Zorg dat je website compatible is met de software die blinden gebruiken om op het internet te kunnen navigeren,
 • Mensen met een motorische handicap moeten zonder het gebruik van een muis, ook volledig kunnen navigeren met het toetsenbord,
 • Geef hulp aan mensen met cognitieve beperkingen,
 • Er moet focus en begeleiding zijn voor mensen met ADHD
 • Plaats geen automatische afspeel video’s of gebruik geen knipperende elementen voor mensen met epileptische aanvallen.

Richtlijnen voor toegankelijkheid van webinhoud of Web Content Accessibility Guidelines – WCAG

De WCAG bestaat uit 14 richtlijnen waarmee je rekening moet houden.

 • Bied gelijkwaardige alternatieven aan voor auditieve en visuele inhoud
 • Vertrouw niet enkel op kleuren
 • Gebruik markup en style sheets op de juiste manier
 • Verduidelijk natuurlijke taal
 • Maak duidelijke tabellen
 • Pagina’s met nieuwe technologieën mooi laten overgaan
 • De gebruiker moet een controle hebben over tijdgevoelige inhoudswijzigingen
 • Gebruikersinterfaces die ingebed zijn moeten direct toegankelijk zijn
 • Ontwerp voor apparaatonafhankelijkheid, dus full responsive
 • Bied interimoplossingen voor gebruikers
 • Gebruik ook W3C– technologieën en richtlijnen
 • Geef een goed zicht over de oriëntatiegegevens
 • Gemakkelijke navigatie doorheen de hele website
 • Documenten moeten duidelijk en eenvoudig zijn.

Een website die toegang verleent aan iedereen.

Het is geen optie meer dat uw website toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking want het is wettelijk verplicht.

Een website moet eerst gecontroleerd op toegankelijkheidsproblemen en eventueel gecorrigeerd door compatibiliteit met schermlezers en toetsenbordnavigatie. Voer deze stappen uit om rechtszaken te voorkomen en vergroot uw potentiële publiek.

Websites zijn dynamisch en worden steeds bijgewerkt waarbij men steeds moet opletten dat de compliance-strategie voor toegankelijkheid gerespecteerd blijft. Vraag aan iReto om een strategie te implementeren die uw website continu controleert en herstelt om de conformiteit te behouden.