GDPR
Antiwitwas banken iReto

Laat de witwaswetgeving banken toe om alles over je te weten?

Banken stellen meer en meer vragen over de herkomst van spaargelden nadat er meerdere schandalen zoals bij de Deutsche bank die smeergeld betaalde om Saoedische klanten te behouden werden vastgesteld.

Overheden voeren strijd om witwassen tegen te gaan waardoor banken elk vermoeden van witwaspraktijken signaleren.

De vraag is of de banken met hun oneindige vragen de privacy van hun klanten respecteren vermits de GDPR als doelstelling heeft om de persoonlijke gegevens van burgers in de Europese Economische Ruimte te beschermen.

De AML en GDPR

De antiwitwaswetgeving heeft tot doel om het witwassen van geld te voorkomen, financiering van terrorisme en bij de financiering van de proliferatie van vernietigingswapens wanneer er gebruik gemaakt wordt van financiële instellingen. De AML vermeldt ook de intrekking van richtlijn 95/46/EG wat nu de algemene verordening gegevensbescherming of AVG-regelgeving is.

Grondslag voor verwerking van persoonsgegevens bij banken

Tegen het negatief advies van de GBA om een centraal meldpunt te ontwikkelen, besliste regering-De Croo dat banken jaarlijks de rekeningnummers en rekeninghouders van alle klanten moeten doorgeven. Ook de saldi van persoonlijke rekeningen op het einde van het jaar moeten doorgegeven worden die kan geconsulteerd worden door de fiscus, notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Hiermee is de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens niet enkel gelimiteerd voor het “algemeen belang”, maar kent deze ook een “wettelijke verplichting.”

Bij de verwerking van persoonsgegevens door banken wordt bijgevolg het proportionaliteitsbeginsel van de kaart geveegd maar in het kader van het bankgeheim in legaliteit verwerkt.

Voor meer informatie over de rechtmatigheid van verwerking kan men steeds beroep doen op een erkende DPO.