Persoonsgegevens verwerken buiten de EER met Japan als voorbeeld

Door een adequaatheidsbesluit te nemen over Japan begin 2019 door de Europese Commissie, ontstond het grootste gebied ter wereld van veilige gegevensstromen.

Door een adequaatheidsbesluit te nemen over Japan begin 2019 door de Europese Commissie, ontstond het grootste gebied ter wereld van veilige gegevensstromen.

Op basis van sterke beschermingsgaranties kunnen gegevens uitgewisseld worden tussen de 2 economieën.

De Europeanen kunnen genieten van extra hoge privacynormen bij de verwerking van persoonsgegevens met Japanse bedrijven en krijgen de toegang tot een bijkomende markt met 127 miljoen consumenten.

Investeren in privacy loont!

Alvorens een adequaatheidsbesluit goedgekeurd wordt, dienen er aanvullende waarborgen ingevoerd te worden die door privacy by design worden aangeboden door de DPO associatie van iReto.be

Beschermingsgaranties moeten in overeenstemming zijn met de de Europese normen zoals;

  • De bescherming van gevoelige gegevens met de uitoefening van individuele rechten waardoor Japan de persoonsgegevens weer kan verwerken met een ander land.
  • Zo heeft de Europese Commissie ook de garantie gekregen van Japanse overheidsinstanties om beperkte toegang te hebben voor strafrechtelijke handhaving en nationale veiligheidsdoeleinden.
  • De Japanse gegevensbeschermingsautoriteit zal ook de klachten van Europeanen onderzoeken en oplossen betreffende de toegang tot persoonsgegevens.

Hoge privacynormen en persoonsgegevensbescherming én het faciliteren van de internationale handel zullen hand in hand gaan.

Bescherming van persoonsgegevens in de hele wereld.

Door het toepassen van de regels die omschreven staan in de AVG en hervormingen die werden doorgevoerd in de EU inzake gegevensbescherming wil de Europese Commissie een systeem voorzien dat zowel binnen als buiten de EU een hoog beschermingsniveau garandeert.

Voor inlichtingen betreffende het verwerken van persoonsgegevens buiten de EER, kan beroep gedaan worden op de erkende DPO’s van iReto.

Wat is een adequaatheidsbesluit?

Als een ander land buiten de EER een niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt dat vergelijkbaar is met deze van de Europese Unie, kan de commissie het adequaatheidsbesluit inroepen.

Welke landen zitten er in de EER?

Het betreft de verwerking van persoonsgegevens vanuit 28 lidstaten en 3 lidstaten. De 3 lidstaten zijn IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Landen die reeds een adequaatheidsbesluit hebben met de EU.

Naast Japan zijn er reeds adequaatheidsbesluiten genomen met Andorra, Argentinië, Canado, Faeröer, Guernsey, Man, Israël, Zwitserland, Uruguay, Nieuw-Zeeland en de Verenigde staten alhoewel het privacyschild van de Verenigde staten en Canada slechts gedeeltelijk werden goedgekeurd.

Enkel de bedrijven die zich ertoe verbinden om de bindende voorwaarden na te leven, kunnen profiteren van gegevensverwerking met de EU.

Delen:

Meer berichten

DORA

Hoe te voldoen aan DORA vereisten

Inleiding: In de snel evoluerende digitale wereld van vandaag is cybersecurity een prioriteit geworden voor organisaties van elke omvang en in elke

de toekomst van GDPR

De Toekomst van Gegevensbescherming

Inleiding: Sinds de implementatie in 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) een aanzienlijke impact gehad op de manier waarop organisaties wereldwijd

Meer info: