GDPR/AVG/Privacy

Zonder een juiste Privacy verklaring en een goed Cookiebeleid is zelfs de mooiste online creatie waardeloos. iReto begeleidt als erkend DPO uw bedrijf naar 100% compliancy.

Het is onmogelijk om zonder een grondige studie te bepalen of een bedrijf de nodige
voorzorgen heeft genomen tegen datalekken.

Uw bedrijf in regel met de GDPR wetgeving?

Voor het opstellen van een Privacy verklaring is het aangeraden eerst uw onderneming te laten auditeren door een specialist. iReto biedt samen met GDPRbegeleiding deze dienst aan zodat uw data en die van uw klanten beschermd blijven.

Door deze audit weet de verwerkersverantwoordelijke waar de data zich bevindt en hoe hiermee om te gaan. Slechts na het in kaart brengen van de verschillende bedrijfsprocessen en een grondige IT-audit, kan de weg open gemaakt worden naar compliancy.