Zoekmachine adverteren – SEA

Met Google Advertising (A) kunnen doelgerichte advertenties gelanceerd worden. De betalende advertentie wordt vertoond als een gebruiker een aan de advertentie gekoppeld woord of woordgroep intypt.

De adverteerder betaalt enkel als een bezoeker op één van de advertenties klikt. Bij Search Engine Advertising kunnen drie doelstellingen worden onderscheiden. Ten eerste zo veel mogelijk vertoningen (bereik) genereren, ten tweede zo veel mogelijk clicks realiseren en tot slot zo veel mogelijk conversies realiseren.

Een conversie kan bijvoorbeeld bestaan uit een informatieaanvraag, een aanmelding of een aankoop. Elke doelstelling heeft zijn eigen strategie..