Gelden mijn rechten nog na het geven van toestemming om mijn foto’s te gebruiken?

U heeft steeds recht op informatie zodat u weet waarvoor de foto zal gebruikt worden, maar ook is er het recht op;

  • Verbetering
    U kan steeds controleren of de informatie juist is.
  • Toegang
    U mag steeds de gegevens inkijken waarvoor uw afbeelding wordt gebruikt.

Soms heb je ook het recht van bezwaar: Dit recht heb je niet als de verwerking verplicht of noodzakelijk is. Als uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing, kan je kosteloos verzet aantekenen.