Hoe een DPIA uitvoeren?

Je kan op verschillende manieren een DPIA uitvoeren, als men maar aan de basisvereisten voldoet die in de AVG of in de GDPR beschreven staan.

Wat moet er in een Data Protection Impact Assessment staan?

  • Er moet een goede en systematische beschrijving opgegeven worden van de te verwerken persoonsgegevens en het doel hiervan.
  • Een beschrijving geven van de noodzaak van het doel om de gegevensverwerking te doen en of de inbreuk op de privacy van de betrokkene niet onevenredig is in verhouding met het doel van verwerking.
  • Een opsomming geven van de privacy risico’s voor de betrokkenen.
  • Een overzicht hebben over de technische- en organisatorische maatregelen die uw organisatie getroffen heeft voor de beveiliging van persoonsgegevens.