Is een sociaal secretariaat een verwerker of een verwerkingsverantwoordelijke?

Een sociaal secretariaat is meestal een verwerker omdat ze in opdracht van klanten persoonsgegevens verwerken. Hiervoor stelt het sociaal secretariaat een verwerkingsovereenkomst op met de klant die een addendum vormt bovenop de reeds bestaande contracten en dit om de veiligheid van persoonsgegevens te vrijwaren.

Voor de activiteiten die vallen onder preventie en bescherming treedt het sociaal secretariaat op als verwerkingsverantwoordelijke omdat de codex welzijn op het werkt duidelijk stelt dat een externe dienst zelf het doel van de verwerking dient te bepalen om opdrachten onafhankelijk te kunnen vervullen. Hier spreken wij van de verwerking van gevoelige persoonsgegevens zoals medische gegevens waardoor een sociaal secretariaat verplicht is een DPO aan te stellen.