Is toestemming geven vereist als er een foto genomen wordt?

Er zijn uitzonderingen bij het geven van toestemming. Het kan ook zijn dat men toestemt zonder het werkelijk neer te schrijven. Er is ook een verschil tussen het maken en het gebruik van een foto.

Zolang de foto niet nodig is voor het algemeen belang of voor journalistieke doeleinden, is de toestemming vereist bij het nemen van de foto tenzij je de foto gebruikt in de privésfeer.