Telewerken tijdens Corona?

Thuiswerken of telewerken brengt meer risico’s met zich mee voor de beveiliging van persoonsgegevens. Ook hackers kunnen nu gretig gebruik maken om informatie te stelen waardoor organisaties de dupe kunnen worden en schade kunnen oplopen.

Tips om ook tijdens het telewerken persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beveiligen;

  • Tracht te werken in een beveiligde omgeving, net zoals u op kantoor werkt. Het kan zijn dat u kan inloggen via een VPS, waardoor u van op afstand toch op de server van het bedrijf werkt.
  • Let op met aanbieders van gratis cloudopslag of gratis e-mailproviders want uw gegevens zouden kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden.
  • Wees extra alert als u bijzondere gegevens verwerkt zoals medische gegevens of gegevens van etnische afkomst of gegevens waaruit iemands sexuele of religie af te leiden is.