Wanneer is er sprake van een verplichte DPIA?

Op dit moment zijn er 9 verschillende criteria waarvoor een DPIA verplicht is, nl;

  • Bij een evaluatie of scoretoekenning
  • Bij geautomatiseerde besluitvorming waar dus geen fysieke persoon tussenkomt
  • Monitoring van gegevens die stelselmatig gebeuren
  • Persoonsgegevens van gevoelige of zeer persoonlijke aard
  • Gegevens die op grote schaal verwerkt worden
  • Bij het samenvoegen of matching van datasets
  • Verwerking van persoonsgegevens van kwetsbare personen
  • Bij het innovatief gebruik van nieuwe technologische- of organisatorische oplossingen
  • Als de situatie zich voordoet dat betrokkenen zich niet kunnen beroepen op een dienst of op een overeenkomst.