Wanneer moet er geen DPIA uitgevoerd worden?

Als er geen hoog risico is op het lekken van de persoonsgegevens die u verwerkt, dient u geen DPIA uit te voeren.

Als de gegevensverwerking geregeld wordt door een Europese of nationale wet die reeds een DPIA uitvoerde bij de totstandkoming van die wet.

Als de uit te voeren verwerking te vinden is op de lijst waarvoor er geen DPIA verplicht is.