Wat is een DPIA?

Een DPIA is een tool die gebruikt wordt om alvorens verwerking de privacy risico’s in kaart te brengen om op die manier al maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. Als de verwerking van persoonsgegevens een groot risico inhoudt voor betrokkenen zoals gegevens van klanten, personeel of patiënten, dan is een DPIA verplicht.