Wat is een voorafgaande raadpleging?

Stel dat er bij het uitvoeren van een DPIA u als resultaat kreeg dat de te verwerken persoonsgegevens een groot risico met zich mee kan brengen, dan kan je met de overheid overleggen. Dat is de voorafgaande raadpleging.

Op die manier zal de overheid u adviseren hoe je de voorgenomen verwerkingen kunt beperken. Het kan ook zijn dat u het advies krijgt om helemaal niet te starten met de verwerking.