Wat is het doel van verwerking van een sociaal secretariaat?

  • De geschiktheid van een kandidaat controleren
  • Loonadministratie en terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever en nazicht van het loonbeleid. Onderhandelen bij reorganisaties bij een overname of een fusie. Berekeningen voor belastingen en RSZ.
  • Controle van de arbeid bij het functioneren van een onderneming en het arbeidsproces. Tijdig ingrijpen bij tekortkomingen van betrokkenen en/of persoonlijke ontplooiing en opleiding van betrokkenen.
  • De veiligheid en gezondheid van de betrokkenen waarborgen en bescherming van de bedrijfsgoederen + controle van de arbeid en het arbeidsproces.
  • Tijdig ingrijpen bij tekortkomingen van de werknemer, de loonverwerking en controle van arbeidsduur.
  • Een overzicht maken van werknemers.
  • Salarisadministratie en sociaal juridisch advies voor een onderneming
  • Belang voor de onderneming om zich te kunnen verdedigen tegen een vordering die tegen haar is ingesteld.
  • Het belang om de nodige verzekeringsdekking te bekomen, een gewaarborgd inkomen berekenen voor werknemers en dekking bij enige schade of ziekte.
  • Bij stafrechtelijke veroordeling de kandidatuurstelling in overweging nemen of de sollicitatieprocedure stoppen en hiervoor de nodige communicatie opstellen. Realiseren van opschortende of ontbindende voorwaarden en documenten opstellen voor ontslag al dan niet om dringende redenen.