Wat zijn gevoelige persoonsgegevens?

Alle informatie die te maken heeft met etniciteit, politieke, levensbeschouwelijke of religieuze opvattingen, vakbondslidmaatschap, medische gegevens, seksuele – of financiële gegevens, …