Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die door identificatie naar een natuurlijke persoon kunnen herleid worden zijn persoonsgegevens.

Dit kunnen gegevens zijn zoals; database-id’s, IP-adressen, GPS coördinaten, IMEI-nrs maar uiteraard ook contactgegevens, identiteitsinformatie, gegevens zoals consumptiegedrag, sociale media profielen,…