Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt een sociaal secretariaat?

Hier een opsomming van de categorieën van persoonsgegevens die een sociaal secretariaat dient te verwerken met het doel loonberekeningen te kunnen uitvoeren;

Identificatiegegevens, informatie betreffende scholing en opleidingen, Medische dus gevoelige gegevens, leefgewoonten, persoonlijke en psychologische kenmerken, gegevens betreffende etnische gewoonten en ras, het rijksregisternummer, vrije tijdsbesteding, woonplaats, samenstelling van het gezin, financiële bijzonderheden, fysieke kenmerken, afbeeldingen, beroep en andere persoonlijke gegevens.