Welke informatie moet de werkgever verstrekken?

  • De gegevens die verkregen zijn bij een sollicitatie
  • Nuttige gegevens die bepalend zijn voor het loon barema alsook het variabele loon, eventuele prestaties en premies, een afgesloten beroepsverzekering
  • Gegevens die toepasselijk zijn bij de sociale en fiscale wetgeving zoals de gezinssituatie
  • Beroepsgegevens betreffende de functie, eventuele overeenkomsten, de doelstellingen voor de werknemer, vaardigheden, uurroosters
  • De opleidingen die de werknemer volgde en eventuele geplande opleidingen

De informatie kan via een mail of vermeld op de loonfiche doorgegeven worden of vermeld in het arbeidsreglement.

De werkgever moet ook een lijst bezorgen aan de werknemer van eventuele ontvangers van deze gegevens die bijvoorbeeld voor de uitvoering van het personeelsbeheer of de loonadministratie deze gegevens verder verwerken.