Welke verwerkingsactiviteiten voert een sociaal secretariaat uit?

  • Het samenstellen van het brutoloon op basis van persoonsgegevens en tijdsgegevens
  • Berekening van het bruto- en netto loon
  • Aanmaken van individuele en collectieve loondocumenten en het afleveren hiervan
  • Contact met financiële instellingen voor het doorzenden van betalingsopdrachten
  • Op basis van gepseudonimiseerde of geanonimeseerde gegevens voor globale rapporten door de verwerkingsverantwoordelijke verschaft, verder verwerken voor statistische of rapporteringsdoeleinden of op basis van de persoonsgegevens voor individuele rapporten