Wie heeft te maken met privacy?

  • De betrokkene: Dit zijn natuurlijke personen waar de persoonsgegevens betrekking op hebben.
  • De verwerkingsverantwoordelijke: Het is de organisatie die beslist wat er met de persoonsgegevens gebeurd.
  • De verwerker: Een organisatie die in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
  • De toezichthouder zoals de privacycommissie.
  • European Data Protection Board (EDPB): Het overkoepelend orgaan van de Europese Unie van toezichthouders voor samenwerking en advies.