Wie mag mijn rijksregisternummer kopiëren?

Steeds meer private ondernemingen zien het rijksregisternummer als een handig gegeven om iemand te kunnen indentificeren. In de GDPR is het rijksregisternummer niet opgenomen als gevoelige persoonsgegeven maar blijft de verwerking ervan bij wet verboden.

Bij de wet van 08/08/1983 tot regeling van een rijksregister van natuurlijke personen, wordt er bepaald onder welke voorwaarden en door welke personen het rijkregister mag gebruikt worden.

Het is het Sectoraal Comité van het Rijksregister die een machtiging kan verlenen als er onder 2 voorwaarden voldaan is;

  • De aanvrager is een openbare of private instelling van Belgisch recht;
  • Voor het vervullen van taken van algemeen belang.

De belangrijkste verwerkers die gemachtigd zijn om het rijksregister te verwerken zijn;

  • De politie, overheidsdiensten, notarissen, deurwaarders, advocaten en apothekers maar ook de werkgever die deze gegevens nodig heeft om deze te kunnen bezorgen aan de RSZ.

    Wie is er nog gemachtigd?

Wat is een rijksregisternummer?

Het Rijksregister van de natuurlijke personen is de authentieke bron van de identificatiegegevens van mensen uit vlees en bloed en ook een sterk middel voor deze gegevens op een elektronische wijze te kunnen verwerken. Hierdoor kan zowel de overheid als uzelf beroep op doen. Het is door op deze manier te werken dat men vermijdt dat verschillende manieren worden gehanteerd om informatie te verzamelen.

Welk nut heeft mijn rijksregisternummer?

Het Rijksregister maakt het mogelijk om u als burger te kunnen lokaliseren om indien nodig bescherming te kunnen bieden bij onvoorziene omstandigheden zoals bij een natuurramp, criminaliteit of brand.

De taak van het Rijksregister bestaat ook uit het vereenvoudigen van administratieve formaliteiten.

Onrechtmatige raadpleging van het Rijksregister!

Personen die gebonden zijn aan het beroepsgeheim kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld op tucht-, civiel en strafrechtelijk vlak. De DPO en het beroepsgeheim.

Het gebruik van het rijksregisternummer zonder machtiging of voor andere doeleinden dan die waarvoor die machtiging is verleend, voorziet in strenge sancties. Ook zijn er sancties voor personen die bij het uitoefenen van hun functies en de verplichting hebben tot geheimhouding van het rijksregister, in de verwerking van de informatiegegevens tussenkomen en niet alle verplichting technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid te garanderen en voor personen die binnen een organisme gemachtigd zijn om toegang tot of mededeling van de persoonsgegevens te verkrijgen waarbij zij zich verbinden het vertrouwelijke karakter van de informatiegegevens te bewaren.

Waar kan ik klacht indienen?

Als u vaststelt dat er een organisatie “Mijndossier” onrechtmatig raadpleegt of dat deze organisatie de verplichtingen  niet naleeft, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of de rechtbank.

De Commissie gaat eerst op basis van deze wet de klacht behandelen en proberen op te treden als bemiddelaar tussen de partijen om de zaak in der minne te kunnen oplossen en doet dit gratis.

Als de Commissie vaststelt dat er geen akkoord te bereiken valt, zal ze de belastende feiten aangeven bij het Openbaar Ministerie of zich wenden tot een rechtbank. Het is niet de Commissie die een boete kan opleggen, wel een rechtbank.

Mag een hotel mijn identiteitskaart kopiëren?

Het is bij wet verboden om een kopij van uw paspoort te laten maken door een hotel of andere verhuurmogelijkheden van overnachting en ze mogen ook het identiteitsbewijs zelfs tijdelijk niet achterhouden. Om uw identiteit te bewijzen kan u wel het paspoort tonen zodat ze je naam kunnen noteren.

De eigenaren van accommodaties zijn volgens het Strafrecht wel verplicht om een nachtelijk register bij te houden mocht er bijvoorbeeld een ramp of brand uitbreken.

Mag een verhuurmakelaar een kopie van mijn paspoort maken?

De verhuurmakelaar mag dit omdat hij bemiddelt tussen u en de verhuurder van een woning bijvoorbeeld omdat de makelaar een zorgplicht heeft tegenover de verhuurder die hem de opdracht gaf, maar u dient uw rijksregisternummer uit te wissen omdat er anders kans bestaat op identiteitsfraude. Verder moet deze makelaar dat de gegevens die hij verkrijgt adequaat worden beschermd.

rijksregister

Delen:

Meer berichten

iso27001

ISO27001 Eenvoudig Uitgelegd

Het ABC van ISO 27001: Een Gids voor Informatiebeveiliging ISO 27001, een internationale norm voor informatiebeveiliging, is een leidraad die organisaties helpt

DORA

Hoe te voldoen aan DORA vereisten

Inleiding: In de snel evoluerende digitale wereld van vandaag is cybersecurity een prioriteit geworden voor organisaties van elke omvang en in elke

de toekomst van GDPR

De Toekomst van Gegevensbescherming

Inleiding: Sinds de implementatie in 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) een aanzienlijke impact gehad op de manier waarop organisaties wereldwijd

Partners

©DPO Associates Alle rechten voorbehouden. Privacy verklaringCookie verklaring | Algemene voorwaarden